Fakta om “S” i ESG.

Så meget hjælper dit medlemskab af GLS-A

Medlemmer af GLS-A har en stor fordel når det kommer til afrapporteringen af deres sociale forhold i forhold til ESG. Det skyldes, at de via overenskomsterne allerede har forpligtet sig til en række forhold.

7

Bæredygtig beskæftigelse af medarbejdere

Bæredygtighed og afrapportering

Omlægning af kapitalstrømme i retning af bæredygtige investeringer, er en vigtig del af den grønne omstilling, som blev sat i gang med vedtagelsen af EU’s taksonomiforordning i 2020. Taksonomien skal sikre et teknisk robust klassificeringssystem på EU-plan for at skabe klarhed over, hvilke aktiviteter, der kvalificeres som ”grønne” eller ”bæredygtige”.

Det betyder også, at det er nødvendigt for alle virksomheder, der søger finansiering til aktiviteter og forretningsidéer, at kunne levere en ESG afrapportering, som investorer kan have tillid til – dvs. afrapporteringen også kan dokumenteres.

Lettere for overenskomstdækkede virksomheder i GLS-A

For virksomheder, der er omfattet af en GLS-A overenskomst gælder, at de allerede er forpligtet af regler omfattet af ”S”. Overenskomstmæssig løn er særlig vigtig i forhold til vurdering af, hvad der kan betragtes som en rimelig løn, fordi der ikke er nogen lovgivning i Danmark, som fastlægger dette.

Lønnen i overenskomsterne er fastlagt ved kollektiv forhandling, som organiserede medarbejdere har mulighed for at acceptere eller forkaste ved afstemning. Den overenskomstmæssigt fastsatte løn er derfor det tætteste man kan komme på vurdering af begrebet ”en rimelig løn”, fordi et flertal af medarbejdere har stemt ja til de konkrete løn- og arbejdsvilkår.

Er du allerede medlem kan du logge ind på vores indberetningsside og hente et certifikat der viser, at I er medlem hos GLS-A og derved har forpligtet jer til at overholde overenskomsten. Certifikatet kan bruges til afrapportering

  Hvad betyder ESG?

  Der er 3 bæredygtighedsfaktorer i begrebet ESG:

  Environment

  Miljømæssige faktorer
  Tilpasning og afbødning af klimaforandringer, ressourceforbrug, cirkulær økonomi, forurening, biodiversitet mv.

   Social

   Sociale faktorer
   Lige muligheder og rettigheder, gode arbejdsforhold, menneskerettigheder mv.

    Governance

    Kontrol og tilsyn
    Ledelse- og tilsynsorganer, forretningsetik, virksomhedskultur, intern kontrol, systemer til risikostyring mv.

     Sociale faktorer er således et selvstændigt bæredygtighedsmål. Mere præcise definitioner og beskrivelser af disse faktorer vil blive udarbejdet i EU inden for de nærmeste år. Indtil videre gælder , at økonomiske investeringer kun kan kvalificeres som miljømæssigt bæredygtige, hvis de udøves i overensstemmelse med mindstegarantier fastsat i ILO’s otte grundlæggende konventioner og FN’s internationale grundlæggende menneskerettigheder.

     Så meget hjælper dit medlemskab af GLS-A

     Medlemmer af GLS-A har en stor fordel når det kommer til afrapporteringen af deres sociale forhold i forhold til ESG. Det skyldes, at de via overenskomsterne allerede har forpligtet sig til en række forhold. Virksomheder skal afrapportere, hvorledes de opfylder grundlæggende menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder og kan blive stillet overfor krav om dokumentation.

     Bliv medlem i dag, og udnyt fordelene

     Overenskomsterne indeholder kontrolbestemmelser, som betyder, at virksomhederne er forpligtede til at lade udføre kontrol af de respektive faglige organisationer, som er part i overenskomsterne. Det betyder også, at investorer kan have tillid til afrapportering på ”S” i ESG rapporter, når det gælder løn og arbejdsvilkår.

     Alene henvisning til overenskomstdækning i forhold til løn- og arbejdsvilkår i en ESG rapport vil være tilstrækkelig.

     • NLøn
     • NPension
     • NArbejdstid
     • NUddannelsesansvar
     • NEfteruddannelse
     • NGenebetalinger
     • NSøgnehelligdagsbetaling
     • NBarsel
     • NRetten til fritid
     • NKontrol af forholdene
     • NLøn under sygdom
     • NTillidsrepræsentanter

     Afrapportering gjort nemt med GLS-A

     Virksomheder skal afrapportere, hvorledes de opfylder grundlæggende menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder og kan blive stillet overfor krav om dokumentation.

     Medlemmer af GLS-A har en stor fordel når det kommer til afrapporteringen af deres sociale forhold i forhold til ESG.

     • Hvornår rammer kravene de forskellige virksomheder?
     • $1. januar 2024 for børsnoterede virksomheder (regnskabsklasse D) med +500 ansatte
     • $1. januar 2025 for børsnoterede og ikke-børsnoterede virksomheder (regnskabsklasse C stor) med +250 ansatte
     • $1. januar 2026 for små børsnoterede virksomheder med mindre end 250 ansatte.
     • $1. januar 2028 for virksomheder fra tredjelande med væsentlige aktiviteter i EU.
     • $Mange virksomheder vil allerede nu mærke effekten af reglerne. Det kan være mindre virksomheder, der leverer varer eller tjenesteydelser til større virksomheder. Som medlem af GLS-A kan I allerede nu vedlægge certifikatet til afrapporteringen på de sociale forhold i virksomheden.

     Bliv kontaktet og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe dig.

     Kontaktformular

     "*" indikerer påkrævede felter

     Navn*
     Dette felt er til validering og bør ikke ændres.